טבלת שכר עוז לתמורה – מעודכן לנובמבר 2017

משרד האוצר וארגון המורים חתמו בספטמבר 2017 על הסכם שכר חדש שהופך את תלוש השכר לפשוט יותר. מגוון סעיפי הסכמי השכר יוחלפו בשני סעיפים – שכר משולב (עדכון טבלאות השכר) ותוספת שקלית.

עפ"י ההסכם השינויים בתלוש יחולו לכל המאוחר במשכורת נובמבר 2017, המשולמת בדצמבר 2017.

להלן טבלאות השכר החדשות למורים המועסקים עפ"י רפורמת עוז לתמורה המעודכנות להסכם החדש (נובמבר 2017) :

טבלת שכר לעוז לתמורה – מורים בעלי תואר ראשון – נובמבר 2017
טבלת שכר לעוז לתמורה – מורים בעלי תואר שני – נובמבר 2017

כתיבת תגובה