סימולטור שכר אופק חדש ועוז לתמורה

paywatchפוסט

הסכם השכר החדש למורים באופק חדש מרץ 2017